Naš posao je sitotisak

na Vaše reklamne proizvode kako bi
Vaš posao bio uspješan

Česta pitanja

Što je sitotisak?

Sitotisak se još naziva i serigrafija ili svilotisak jer otisak nastaje propuštanjem boje kroz sito od svile. Količinom propuštene boje je moguće kontrolirati debljinu otiska.

Za što se koristi sitotisak?

Sitotisak se koristi kao forma tiska na predmete od raznih materijala. Često se sitotiskom radi tisak na olovke, upaljače, majice, platnene vrećice, metalne predmete i sve ostale površine koje zahtjevaju deblji nanos boje i podložne su trošenju.

Da li je sitotisak skup?

Kod sitotiska postoji fiksni trošak pripreme dizajna na foliji koja se osvjetljavanjem prenosi na foto osjetljivu emulziju na svilenom situ te zbog toga postoji paušalna cijena za odredjene tipove reklamnih proizvoda, no cijena sa većim količinama pada te kod jako velikih količina taj trošak postaje zanemariv.

Zašto odabrati sitotisak?

Sitotisak se odlikuje dugim vijekom trajanja u svim uvjetima korištenja te ga odlikuje velika pokrivnost. Ako vam je bitno da se Vaša poruka dugotrajno vidi na reklamnom proizvodu, odaberite sitotisak.

Za koje otiske sitotisak nije pogodan?

Sitotisak je tisak niske rezolucije, što znači da je jako koristan kada je potrebna velika ispuna odredjene boje, no sitotisak se nikada ne koristi za full-color tisak fotografija i sličnih otisaka fotografske kvalitete. Primjer bi bio ako želite fotografski otisak lica osobe, tada sitotisak nije dobar izbor, no ako želite tisak u jednoj boji obrisa lica osobe na majicu, tada je sitotisak pravi izbor.